Trapo

15 Dec Trapo

Emulsion lift on Papemelroti chipboard – This is a photo of the space beneath the Chino Roces Monument where a plaque commemorating his efforts and life once was and remains missing. Journalist and freedom fighter Joaquin “Don Chino” Roces was instrumental in convincing the late Corazon Aquino to run for president and subsequently galvanize the People Power Movement that would depose Ferdinand Marcos. The plaque was rumored to be stolen and sold as scrap metal.

“Huwag nilang minamaliit at minamata ang katalinuhan at diwa at mga utak ng ating mga mamamayan, at atam ng ating mamamayan ang mga nangyayari sa bansa. Iyan ang tunay na mga hukom. Ang pinakamataas na hukuman sa buong banso ay ang mga mamamayang Pilipino.”