Burying the Lead

14 Dec Burying the Lead

Panagalan da cong asong mamulang, minukyat ko keng tanaman, disnan keng ubingan. / Chased by a rabid dog, I climbed a tree, but found a snake.